Disclaimer

Deze disclaimer beschrijft rechten en plichten met betrekking tot de website, materialen en artikelen.

Algemeen

Voor S-Zilver.nl (Kamer van Koophandel:  24294724), hierna te noemen S-Zilver, verleent geregistreerde klanten toegang tot https://.s-zilver.nl. Zij nodigt u hierbij uit om hetgeen dat  aangeboden wordt aan te kopen.

S-Zilver behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor om op elk moment de inhoud aan te kunnen passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

S-Zilver spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak als mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen en/of artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van S-Zilver.

Voorbehoud

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met S-Zilver. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan S-Zilver nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en/of artikelen liggen bij S-Zilver. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en/of artikelen  is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van S-Zilver.

Dit behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). Tenzij bij specifieke materialen en/of artikelen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande mededeling wijzigen.

Contact met ons opnemen

Indien u meent aanspraak te kunnen maken op enigerlei vorm van genoegdoening wegens verwijtbare onzorgvuldigheid of bewuste misleiding door middel van deze website.

In dat geval  vernemen wij graag uw schriftelijke en aangetekende reactie. Gelieve dit te richten aan ons bedrijf, gericht en geadresseerd aan Esther Deenen, directeur van S-Zilver.