Registratie op www.s-zilver.nl


1) Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u:

  • verantwoordelijk voor waarheidsgetrouwe en volledige opgave
  • U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en te behandelen
  • niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken

De bevestiging van de aanmelding volgt onmiddellijk na het verzenden van de aanmelding door te klikken op de knop “Registreren”.

2) U bent voor alle inhoud, die u in toegankelijke sectoren plaatst, zelf verantwoordelijk:

  • Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.
  • Aanspraak op opslag of de publicatie van uw geplaatste inhouden, zoals bijvoorbeeld product beoordelingen, bestaat niet.

3) U dient zich te onthouden van:

  • iedere storing van de webpagina‘s of verdergaand gebruik van de toegankelijke data en binnen dat platform beoogde gebruik.
  • Manipulaties met het doel onterechte betalingen of ander profijt ten nadele van ons, één van de partners en/of andere leden te verkrijgen kunnen naast juridische consequenties met name ook tot verlies van toegang leiden.
  • Het lidmaatschap geeft recht op gebruik van het online-aanbod voor zover het beschikbaar is en alleen voor gebruik van de inhouden voor commerciële doeleinden.

4) Iedere klant is slechts gerechtigd één klantenrekening en account tegelijk te voeren.

Wij behouden ons het recht voor om:

  • meervoudige aanmeldingen te schrappen
  • leden die deze onder nummer 1 t/m 3 genoemde bepalingen overtreden te waarschuwen of op te zeggen respectievelijk inhouden te wissen of te veranderen (virtueel huisrecht).